יעל הרמן – צילום

חוצות היוצר – סטודיו 23 ירושלים 9411714

yaalherman@gmail.com 

נייד: 052-5070220

גלריה: 02-6252040

נא לא להתבייש