fine art panorama

פנורמות זן

סדרת צילומי נוף מופשט, צולמו בעיקר במצלמת פילם פנורמית בפורמט בינוני בעיקר בין השנים 2011-2015. צילומים אלו הנם תוצאה של שוטטות מכוונת באתרים מרוחקים, לינות שטח מדבריות וביקורים חוזרים ונשנים לאותה נקודות בשעות, עונות ותנאים מגוונים, ולפעמים – סתם מזל לצד הדרך. הנגטיבים הגדולים בשילוב אופטיקה מעולה וסריקות איכות מהווים את הבסיס לתהליך של איזוני צבע והדפסות עד קבלת התוצאה הנכספת על נייר כימי מטאלי, או נייר כותנה מוזיאלי.
180X60 ס”מ הדפסה צילומית מטאלית-כימית בדיאסק עם גב הרחקה | 115X40 ס”מ הזרקת דיו על נייר כותנה
מהדורה של עד 240 הדפסים לדימוי | המחיר עולה עם המספר במהדורה